PASTOR TREJD SKOPJE

За нас...

Компанијата "ПАСТОР ТРЕЈД" дооел - Скопје е фирма со долго- годишна традиција, која се занимава со:
 • Продажба, сервисирање и монтажа на сите видови ППА (протитивпожарни апарати);
 • Продажба на ормари за прва помош, комплет;
 • Продажба на АДР опрема и лична заштитна опрема (ЛЗО)
 • Продажба на ПП врати од 60 и 120 мин. сертифицирани според новиот европски стандард EN 1634-1, со единечно или дупло крило;
 • Хидранти, хидрантски ормари: ХОП, ХОВ (комплет);
 • Хидрантски црева Ф-110, Ф-75, Ф-52;
 • Хидрантски спојки Ф-110, Ф-75, Ф-52;
 • ПП опрема за домаќинства (ПП ќебе, ПП апарат С-2, С-6, детектор за чад, ПП морнарски скали за спасување и др.);
 • Испитување на притисокот и протокот на вода во хидрантската мрежа, внатрешна и надворешна,                     со издавање на соодветен извештај;
 • Сервисирање и монтажа на системи за автоматска дојава на пожар;
 • Мерење на заштитно заземјување, со издавање на соодветен извештај;
 • Изведба на громобранска инсталација и мерење на истата, со издавање на соодветен извештај;
 • Едукација на вработените за заштита од пожари, превентивни мерки за заштита од пожари, опрема и средства, спасување и евакуација на болни и други лица,  со издавање потврди од овластеното лице;
 • Изработка на нормативни акти за ЗОП:
 • План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи,
 • Проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи,   
 • Правилник за заштита од пожари и експлозии.
 • Изработката на Плановите, Проценките и Правилниците ја врши стручно лице - Инженер за заштита од пожари.

Со оглед на законската обврска за поседување на испарвни противпожарни апарати во Вашите објекти, нашата фирма    Ви стои на располагање со своите ниски цени (во сметката се пресметани патните и сите други пропратни трошоци, поврзани со сервисирањето на ПП апаратите), како и извршување на услугите на високо професионално ниво. Превземаме обврска за навремено сервисирање на ПП апаратите и другата ПП опрема во Вашите објекти, согласно законските прописи.
 
Со тоа, во текот на целата година, Вашите ПП апарати и друга ПП опрема ќе бидат во технички исправна состојба, а Вашата фирма ќе биде исправна пред инспекциските органи.

Цело време додека фирмата растеше и се ширеше, наша главна цел беше и остана - да бидеме ВАШ КОМПЛЕТЕН ПАРТНЕР!
 
 
* За сите дополнителни информации Ви стоиме на располагање!