PASTOR TREJD SKOPJE

Обука на работниците за заштита од пожар

Вршиме обука на вработените за заштита од пожар.

Обуката се изведува на следниот начин:

  • предавања од областа на заштита од пожар,
  • решавање тест за обученост на работниците,
  • практична примена (употреба на апаратите за гасење на пожар),
  • издавање Уверение за завршена обука.

Обука на вработените се врши еднаш на 3 години.

 

 

  Детали од обука

 9GZlaSXUHd4

 

 

 

 

 

 

Share