PASTOR TREJD SKOPJE

        Овластен сервис за сервисирање, полнење и            испитување на противпожарни апарати 

Овластување бр. 09/015 издаденo од Влада на Р.М.

Овластување бр. 02/009 издаденo од Влада на Р.М.

 

 Share