PASTOR TREJD SKOPJE

Громобранска инсталација - изведба и мерење

 Една од основните дејности на фирмата е и изведба и мерење на громобранска инсталација, како и периодичен преглед на истата.

Мерењето на отпорот (заштитно заземјување) на громобранската инсталација се врши периодично, за што издаваме стручен извештај за исправноста на истата. 

 

 

 

 

 Share