PASTOR TREJD SKOPJE

     СЕКТОР ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ПРОДАЖБА НА              ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ, ХИДРАНТИ,                  АДР И ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА